Anmäl för granskning

Anmäl felaktiga publiceringar för granskning

Anmäl för granskning

Här kan du anmäla all typ av publicering som du anser är felaktig. Kontakta oss så påbörjar vi processen med att granska den felaktiga publicerade informationen.

Felaktig publicering

Informationsombudsmannen granskar felaktiga publiceringar som är osanna eller som på annat sätt kan ha vållat skada. Sådan skada eller osann publicering kan ha exempelvis ha skett mot en privatperson, företag eller annan organisation eller liknande. Vi arbetar brett.

Anmäl här

hej@informationsombudsmannen.se

Skicka ett mejl till oss så påbörjar vi granskningen. Tänk på att vi arbetar ideellt och kan därför inte ta oss an alla mål men vi gör så gott vi kan och arbetar med målet at granska allt som inkommer till oss.