Håkan Frisell & Foodmonitor del 1

Fälld

Fällning: Foodmonitor

Webbplats: foodmonitor.se

Ärendenummer: IO36998SE

Reporter: Håkan Frisell

Informationsombudsmannen fäller återigen Håkan Frisells blogg Foodmonitor.


Återigen har vi på Informationsombudsmannen fällt bloggen Håkan Frisell förfogar över d.v.s Foodmonitor. Det har noterats att ett stort antal artiklar publiceras väldigt ofta med innehåll som är kränkande mot en specifik individ. Det har också noterats att bloggen Foodmonitor som vanligtvis rapporterar om djur nu istället valt att rikta in sig på en specifik individ och hans familj tillsammans med vilka bolag den personen förfogar över.


Det är av stor vikt att journalister faktiskt granskar och rapporterar om det som allmänheten intresserar sig för och med anledning av att Foodmonitor helt enkelt inte följer dessa riktlinjer och istället förföljer och kränker specifika individer så riktas det en skarp varningen mot Foodmonitor.


Håkan Frisell som är huvudansvarig för Foodmonitor har inte svarat på Informationsombudsmannens förfrågan.

Foodmonitor får en mycket skarp varning.

Varningsgrader?

Mycket skarp varning är det allra högsta

Skarp varning är det näst högsta

Varning är det lägsta