Håkan Frisell & Foodmonitor del 1

Fälld

Fällning: Foodmonitor

Webbplats: foodmonitor.se

Ärendenummer: IO36999SE

Reporter: Håkan Frisell

Foodmonitor.se med Håkan Frisell som huvudansvarig har återigen fällts av Informationsombudsmannen för felaktig journalistik. 

 

Foodmonitor brister mycket allvarligt i sina rapporteringar och förföljer samt trakasserar individer som bedriver olika typer av verksamheter. Foodmonitor har riktat in sig bl.a på en specifik person och rapporterar dagligen om denne. Foodmonitor bedriver hetsjakt mot företagare som Foodmonitor av någon anlednin ogillar. 

 

Foodmonitor har inte svarat på Informationsombudsmannens uppmaningar och fälls återigen för mycket allvarliga överträdelser. 

 

Informationsombudsmannen har inte erhållit något till tillfredställande svar från Håkan Frisell som är huvudansvarig för bloggen Foodmonitor.se

Foodmonitor får en mycket skarp varning.

Varningsgrader?

Mycket skarp varning är det allra högsta

Skarp varning är det näst högsta

Varning är det lägsta