Foodmonitor – Hetsjakt mot företagare

Fälld

Fällning: Bloggen Foodmonitor

Webbplats: foodmonitor.se

Ärendenummer: IO46605SE

Reporter: Håkan Frisell

Foodmonitor är en blogg på internet som bland annat bloggar om grisar, kor och andra djur. I mitten på år 2020 så såg vi på Informationsombudsmannen att rapporteringen om bl.a grisar verkade upphöra och Foodmonitor påbörjande en rapportering som verkade väldigt besatt av specifika namngivna personer och de företag dessa personer företräder. Rapporteringen kan i många fall vara ett misstänkt brott.

 

Efter den mycket märkliga rapporteringen från Foodmonitor har Informationsombudsmannen på eget initiativ valt att granskat bloggen Foodmonitor efter att tagit del av oerhört många inlägg och rapporteringar från Foodmonitor om samma personer tillsammans med de bolag dessa personer både representerar tillsammans med omskrivningar om bolag som dessa personer innehar en styrelsepost i.

 

Det har rapporterats om i vart fall sju aktiebolag, ett tiotal olika domännamn samt har väldigt många personer namngetts i Foodmonitors granskningar. Vad dessa granskningar ska ha gett för resultat är inte känt mer än att Foodmonitor spekulerar i vad specifika personer ägare, vart dessa bor, hur många aktie man innehar i vissa bolag osv. Foodmonitor har också spekulerats i vad vissa namngivna personer äger för domännamn och i vart fall ha Foodmonitor anklagat en person för att äga ”hatsajter”  Detta är en journalistik som inte har ett allmän intresse och således varnas Foodmonitor för den hetsjakt som har skett som även hat misstänkas vara ett brott.

 

Informationsombudsmannens granskning började efter den oerhört misstänksamma rapporteringen som i princip har skett dagligen via bloggen Foodmonitor samt de sociala medier Foodmonitor använder sig av mot samma personer och deras bolag som de företräder.

 

Med anledning av den systematiska hetsjakten som har skett från Foodmonitor så riktas det en mycket skarp varning till Foodmonitors nyhetsrapportering.

Bloggen Foodmonitor får en mycket skarp varning.

Varningsgrader?

Mycket skarp varning är det allra högsta

Skarp varning är det näst högsta

Varning är det lägsta