Hem & Hyra: Konkurrent är ett bedrägeri

Fälld

Fällning: Tidningen Hem & Hyra

Webbplats: hemhyra.se

Ärendenummer: IO36596SE

Journalist: Rikard Ljungqvist, Jakob Kindesjö

Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra som publicerar nyheter kopplade till bostadsmarknaden har på webbplatsen hemhyra.se publicerat felaktig och missvisande information medvetet. Samma publicering har även skett i den medlemstidning som ges ut 6 gånger per år i pappersform till medlemmar hos Hyresgästföreningen. Ca 550 000 medlemmar hos Hyresgästföreningen får tidningen till sin folkbokföringsadress. 


Hem och Hyras medvetna felaktiga publicering har fått stor spridning tillsammans med att stor skada har skett mot de utpekade företrädarna för Hyresgästkassan.


Tidningen Hem & Hyra har publicerat felaktig information om styrelsemedlemmar i Hyresgästkassan som Hyresgästföreningen är konkurrenter till. Skälet till den felaktiga publiceringen verkar vara att kunder till Hyresgästkassan skall backa från att köpa tjänster och därmed påverka konkurrensen på ett missvisande sätt. Hem & Hyra har kontinuerligt i fyra års tid målat ut företrädarna för Hyresgästkassan som bedragare där man har dömts för bedrägeribrott.


I flera nyhetsreportage målas företrädarna för Hyresgästkassan ut som bedrägeridömda brottslingar vilket efter granskning är påståenden som är osanna.


Hyresgästföreningens medlemstidning har alltså felaktigt utpekat styrelsemedlemmar i Hyresgästkassan som bedrägeri dömda och detta i ett syfte att skada sina konkurrenter ekonomiskt.


Med anledning av den systematiska smutskastningen av Hyresgästkassan så riktas det en skarp varning till Hem & Hyra.

Hem & Hyra får en mycket skarp varning.

Varningsgrader?

Mycket skarp varning är det allra högsta

Skarp varning är det näst högsta

Varning är det lägsta